23 grudnia – ks. Tomasz Filinowicz

Jak opinia publiczna, czyli to, co mówią inni, wpływa na moje decyzje wyjaśnia dziś ks. Tomasz Filinowicz – duszpasterz niesłyszących archidiecezji wrocławskiej. Wskazuje na Elżbietę i Zachariasza, którzy są wierni Bogu, mimo presji wywieranej przez krewnych i sąsiadów.

 

Ewangelia na dzisiejszy dzień (Łk 1, 57-66)

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna.

Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: «Nie, natomiast ma otrzymać imię Jan». Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię».

Pytali więc na migi jego ojca, jak by chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię». I zdumieli się wszyscy.

A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język, i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kimże będzie to dziecię?» Bo istotnie ręka Pańska była z nim.