40-sta Ogólnopolska Pielgrzymka Niesłyszących

40-sta Ogólnopolska Pielgrzymka Niesłyszących na Jasną Górę odbyła się w sobotę 9 września 2023 roku. Uczestniczyło w niej blisko 400 zgłoszonych osób i wiele innych formalnie nie zapisanych.
Najpierw ks. Artur Stopikowski z Duszpasterstwa Niesłyszących w Częstochowie przybliżył zebranym tradycję pielgrzymowania Głuchych na Jasną Górę, a następnie po wspólnej modlitwie różańcowej ks. Tomasz Filinowicz – krajowy duszpasterz niesłyszących podsumował miniony rok duszpasterskiej pracy i przedstawił plany na rok kolejny.
W południe uroczystej Mszy Świętej w bazylice przewodniczył biskup Andrzej Przybylski. Przypomniał zebranym, że to Jezus jest najwspanialszym Darem jaki daje nam Maryja. I jak Maryja daje nam Jezusa, podobnie Bóg daje nas innym ludziom.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce