Adwentowy dzień skupienia w Poznaniu

Niedziela 18 grudnia 2022 roku była przeżywana w Duszpasterstwie Niesłyszących w Poznaniu jako adwentowy dzień skupienia. Do kościoła św. Jana Jerozolimskiego za Murami, gdzie niesłyszący spotykają się na modlitwie, przybył ks. kanonik Krzysztof Młynarczyk. Obecnie jest proboszczem parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Poznaniu, ale przed laty pracował jako duszpasterz niesłyszących. Do dziś katecheci korzystają z przygotowanych przez niego pomocy metodycznych do nauczania religii dzieci i młodzieży z wadą słuchu. Kapłan odprawił Mszę Świętą i wygłosił okolicznościowe kazanie.
Na zakończenie Mszy dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej otrzymały książeczki do nabożeństwa. Następnie wszyscy zostali zaproszeni do salki parafialnej na spotkanie integracyjne.