Anioł Pański w języku migowym w TV Trwam

Jak informuje nas ks. Damian Migacz – duszpasterz niesłyszących z diecezji tarnowskiej, od niedawna udało mu się nawiązać kontakt z Telewizją Trwam. Współpraca zaowocowała nagraniem tłumaczenia modlitwy Anioł Pański na język migowy.

Anioł Pański – modlitwa maryjna, w której rozważamy Zwiastowania Maryi przez Archanioła Gabriela i Wcielenia Syna Bożego Jezusa Chrystusa odmawiana jest o godz. 6.00, 12.00 i 18.00 przez cały rok z wyjątkiem okresu wielkanocnego, kiedy odmawiamy antyfonę maryjną Regina Caeli (Królowo Niebios).

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce