Prośba Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku

Otrzymaliśmy prośbę z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego o pomoc w realizacji badań, które dotyczą osób niesłyszących. Poniżej prezentujemy treść prośby oraz linki do stron internetowych z ankietami przetłumaczonymi na Polski Język Migowy. Szczęść Boże! Zwracam się do...

Zmarł Pan Ludwik Kamiński

Dnia 26.09.2019r. zmarł Pan Ludwik Kamiński, działacz w środowisku osób niesłyszących, sekretarz Śląskiego Klubu Sportowego Głuchych, organizator rozgrywek szachowych, organizator koła PZG w różnych miastach na Śląsku. Przede wszystkim osoba, której na sercu była...