Boże Narodzenie 2021 – kazanie w języku migowym

Boże Narodzenie 2021 – kazanie w języku migowym w Duszpasterstwie Niesłyszących we Wrocławiu wygłosił ks. Tomasz Filinowicz. Od początku ludzkości człowiek szukał Boga. Czynił to niejako po omacku. Dlatego właśnie Bóg stał się człowiekiem, aby każdy mógł Go odnaleźć.

Jednak gdy Bóg jako Dziecko urodził się w Betlejem stał się zupełnie bezradny i musiał liczyć na pomoc innych (Maryi i Józefa). Bóg wciąż potrzebuje pomocy człowieka. Wiedziała o tym św. Matka Teresa z Kalkuty i dlatego modliła się:

Panie, czy chcesz moich rąk, by spędzić ten dzień pomagając biednym i chorym, którzy ich potrzebują? Panie, daję Ci dzisiaj moje ręce.

Panie, czy potrzebujesz moich nóg, aby spędzić ten dzień odwiedzając tych, którzy potrzebują przyjaciela? Panie, dzisiaj oddaję Ci moje nogi.

Panie, czy chcesz mego głosu, aby spędzić ten dzień na rozmowie z tymi, którzy potrzebują słów miłości? Panie, dzisiaj daję Ci mój głos.

Panie, czy potrzebujesz mojego serca, aby spędzić ten dzień kochając każdego człowieka tylko dlatego, że jest człowiekiem? Panie, dzisiaj daję Ci moje serce.

 

Zapraszamy do oglądania świątecznego kazania:

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce