Boże Narodzenie w Duszpasterstwie Niesłyszących

W święta Bożego Narodzenia w poszczególnych diecezjach naszego kraju niesłyszący spotykali się na wspólnej modlitwie. Pasterka w języku migowym była odprawiona na przykład w Warszawie czy też we Wrocławiu. Na uwagę zasługuje też żywa szopka przy Instytucie Głuchoniemych na pl. Trzech Krzyży, świąteczna Msza w Bydgoszczy, migane życzenia przewodniczącego KEP – arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, czy też chór migający kolędy we Wrocławiu.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce