Być świadkiem – kazanie na II niedzielę zwykłą

Jan Chrzciciel wskazując na Jezusa „daje świadectwo”, że jest On Synem Bożym. Ks. Tomasz Filinowicz w kazaniu w języku migowym wygłoszonym w Duszpasterstwie Niesłyszących we Wrocławiu w niedzielę 15 stycznia 2023 roku wyjaśnił, co oznacza sformułowanie „dać świadectwo” oraz „być świadkiem”. Zachęcił również do tego, aby każdy z  uczestników niedzielnej Eucharystii czuł się wezwanym do tego, aby dawać świadectwo wiary w codziennym życiu.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce