Kalendarz Niesłyszących – ks. Zbigniew Staszkiewicz

Październikowa Kalendarza Niesłyszących 2023 przygotowanego przez wrocławską Fundację FONIS prezentuje postać ks. Zbigniewa Staszkiewicza, wieloletniego duszpasterza niesłyszących i słabosłyszących na lubelskiej ziemi. Ksiądz Zbigniew Staszkiewicz urodził się w 1924 roku w Kowlu na Wołyniu. Jako młody chłopak w czasie II …

Religijność młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej

Religijność młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej. Struktura i uwarunkowania – to tytuł wydanej w tym roku w Lublinie książki. Jej autorka Magdalena Bednarska jest pedagogiem, surdopadagogiem, tłumaczem języka migowego, wieloletnim praktykiem, któremu jest bardzo bliska praca z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi.W …