Na dobry początek Wielkiego Postu

Pierwsze dni Wielkiego Postu 2022 r. w Duszpasterstwie Niesłyszących Archidiecezji Poznańskiej były okazją do wyjścia na ulice, by wspólnie z mieszkańcami Poznania uczestniczyć w miejskiej Drodze Krzyżowej. Grupa niesłyszących miała również zaszczyt, by na jednym z odcinków nieść krzyż, co …