Wsparcie

Z inicjatywy ks. infułata Czesława Wali, wieloletniego duszpasterza osób niesłyszących, powstaje Ogólnopolski Dom dla Osób Głuchoniemych, Samotnych i Niepełnosprawnych im. ks. Czesława Wali w Rudniku nad Sanem. Po kilku latach przygotowań, 20 maja 2018 r. rozpoczęto budowę. Zostały już wykonane …