Czwartek 2 tygodnia Adwentu – ks. Bogusław Świech

O tym, że między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela i że najmniejszy w Królestwie niebieskim większy jest niż on – mówi w dzisiejszej Ewangelii Jezus Chrystus, zaś ks. Bogusław Świech – duszpasterz niesłyszących archidiecezji katowickiej – wyjaśnia co znaczą te słowa.

Ewangelia na dzisiejszy dzień (Mt 11, 11-15):

Jezus powiedział do tłumów:

«Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha!»