Dla tych, którzy chcą pójść za Jezusem

W 13 niedzielę w ciągu roku towarzyszymy Jezusowi, który wędrując do Jerozolimy, chciał się zatrzymać w jednym z miasteczek samarytańskich. Nie został jednak przyjęty. Gdy lisy mają nory i ptaki swe gniazda Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie mógłby głowę położyć. Ku zdziwieniu uczniów Jezus nie gromi mieszkańców miasteczka samarytańskiego, ale Jakuba i Jana. Bowiem od tych, którzy zdecydowali się iść za Jezusem, wymaga On czegoś więcej.

Zapraszamy na kazanie w języku migowym wygłoszone w Duszpasterstwie Niesłyszących we Wrocławiu w niedzielę 26 czerwca 2022 roku przez ks. Tomasza Filinowicza.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce