Dzieci komunijne otrzymały różańce

W niedzielę 9 października 2022 roku w Duszpasterstwie Niesłyszących we Wrocławiu odbyło się już drugie spotkanie dla dzieci przygotowujących się w tym roku szkolnym do I Komunii Świętej. Na zakończenie Mszy dzieci otrzymały różańce oraz książeczki do nabożeństwa, po czym kapłan wraz z dziećmi i z wszystkimi uczestnikami Eucharystii odmówili dziesiątek różańca.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce