Jubileusz 70-lecia Duszpasterstwa Niesłyszących

8 października 2022 roku odbyła się uroczystość 70-lecia Duszpasterstwa Niesłyszących Diecezji Tarnowskiej oraz rocznica powstania koła terenowego Polskiego Związku Głuchych w Tarnowie. Eucharystii przewodniczy ksiądz prałat Jacek Soprych – rektor wyższego seminarium duchownego w Tarnowie uczeń i wychowanek księdza prałata Adama Nowaka. Mszę świętą koncelebrowali duszpasterze osób niesłyszących: ks. Piotr Grzanka – były diecezjalny duszpasterz Głuchych, ks. Zbigniew Rusin – były katecheta i duszpasterz Niesłyszących w Tarnowie, oraz obecny katecheta Niesłyszących dzieci i aktualny diecezjalny opiekun Głuchych, a także przyjaciele księdza Nowaka i ksiądz rektor kościoła Świętego Józefa w Tarnowie, gdzie systematycznie odbywają się nabożeństwa dla Osób Niesłyszących od 1976 roku.
Na uroczystości te przybyli reprezentanci organizacji pomagającym głuchym:
Pan Krzysztof Kotyniewicz – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych z Warszawy, Pan Adam Stromidło – Prezes oddziału małopolskiego PZG z Krakowa, Pani Kokoszka – Prezes krakowskiego koła terenowego PZG, Pan Ryszard Pluta prezes tarnowskiego koła terenowego PZG oraz jego zarząd i liczni członkowie klubu a także Pani Barbara Bobro – wicedyrektor Zespołu Szkół dla Niesłyszących i Słabosłyszących z Tarnowa.
Po zakończonej Eucharystii odbyło się poświęcenie i odsłonięcie tablicy upamiętniającej osobę księdza Prałata doktora Adama Nowaka – pierwszego i długoletniego duszpasterza niesłyszących diecezji tarnowskiej – w drugą rocznicę jego śmierci przypadającą na 7 października. Jak głosi sentencja na tablicy: „Nie zapomnimy o tobie pasterzu naszych dusz”. Osoby Głuche, pamiętając o księdzu Nowaku, ufundowały ową tablicę w podzięce za trud pracy duszpasterskiej w ich środowisku.