Kalendarz Niesłyszących – ks. Kazimierz Błaszczyk.

Kalendarz Niesłyszących – ks. Kazimierz Błaszczyk. Fundacja FONIS od lat przygotowuje kalendarz, w którym oprócz tradycyjnej funkcji rachuby czasu pełni też funkcję edukacyjną. Obok tabeli kalendarium prezentujemy grafiki przedstawiające jakiś temat. W minionych latach były to np. alternatywne sposoby komunikacji i alfabety migowe używane w różnych krajach, sławni głusi i sławne postacie związane ze światem ciszy, międzynarodowe wydarzenia środowiska niesłyszących, czy też pielgrzymki niesłyszących w Polsce. W tym roku na poszczególnych kartach kalendarza prezentujemy zmarłych kapłanów zasłużonych dla G/głuchych w Polsce. Pierwszą postacią jest wrocławski duszpasterz niesłyszących – ks. Kazimierz Błaszczyk.

Ks. Kazimierz Błaszczyk urodził się w 1937 roku na Kresach Wschodnich. Święcenia kapłańskie przyjął w 1967 roku we Wrocławiu i został wikariuszem w parafii Najświętszej Maryi Panny na Piasku oraz diecezjalnym duszpasterzem głuchoniemych i niewidomych. Funkcję tę pełnił przez ponad 40 lat. Zorganizował duszpasterstwo w kaplicy św. Sebastiana przy koście NMP na Piasku. W każdą niedzielę odprawiał kilka Mszy Świętych w języku migowym. Przemierzał całą diecezję, wyszukując niesłyszące dzieci, a także osoby starsze, które jeszcze nie przyjęły I Komunii Świętej czy bierzmowania. To dla nich w czasie wakacji organizował kursy formacyjne. Uczył również katechezy w ośrodku dla niesłyszących we Wrocławiu. Ksiądz Kazimierz zmarł 9 maja 2012 roku i został pochowany we Wrocławiu.

Poniżej prezentujemy biogram księdza Kazimierza w Polskim Języku Migowym. Zapraszamy też na stronę www.effatha24.com/kalendarz2023/, na której znajdziecie migane biogramy wszystkich 12 bohaterów Kalendarza Niesłyszących 2023.