Kazanie w języku migowym na 8 niedzielę w ciągu roku

O nauczycielach, uczniach i etapach rozwoju mówił w dzisiejszym kazaniu wrocławski duszpasterz niesłyszących. Nawiązując do Ewangelii wyjaśnił, że chrzest jest jak zapisanie dziecka do szkoły. Jest to szkoła wiary we wspólnocie Kościoła. I o ile w pierwszym etapie niezastąpiona jest rola rodziców i nauczycieli, o tyle w kolejnych dziecko powinno nabywać samodzielności. Nie inaczej jest w przestrzeni wiary. Im człowiek bardziej dojrzały na drodze wiary z tym większą świadomością podejmuje trud życia zgodnego z nauką Ewangelii.

Zapraszamy do oglądania kazania w języku migowym na 8 niedzielę w ciągu roku:

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce