Komunia, uczestnictwo, misja – rekolekcje dla niesłyszących

Grupa niesłyszących związanych z Duszpasterstwem Niesłyszących we Wrocławiu uczestniczyła w wakacyjnym wyjeździe na Wigry. Podczas tygodniowego pobytu na ziemi suwalskiej uczestnicy mogli skorzystać z oferty rekolekcyjnej. Plan wyjazdu był bowiem tak przygotowany, że po południu był czas wolny. Dzięki temu chętni mogli uczestniczyć w wieczornej Mszy Świętej w języku migowym oraz „wysłuchać” konferencji związanej z tematyką synodu.

W poszczególne dni prowadzący rekolekcje ks. Tomasz Filinowicz wyjaśniał kolejne słowa z hasła trwającego w Kościele synodu: komunia, uczestnictwo, misja. Półgodzinne konferencje były wprowadzeniem do znacznie dłuższych dyskusji między uczestnikami spotkania.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce