Konferencja dla duszpasterzy i katechetów

Ponad 30 osób z różnych stron Polski zgromadziła konferencja dla duszpasterzy i katechetów, którzy pracują z niesłyszącymi. Spotkanie koncentrowało się wokół tematu „Tłumaczenie Biblii na język migowy w praktyce duszpasterskiej i katechetycznej”. Uczestnicy najpierw wysłuchali prelekcji ks. Tomasz Kusza – biblisty, który w barwny sposób przybliżył historię tłumaczeń Pisma Świętego oraz wyjaśnił na czym polega świętość Biblii. Następnie p. Monika Szela mówiła o strategiach i technikach tłumaczeniowych. Trzecim i ostatnim prelegentem był p. Damian Rzeźniczak, który z pomocą p. Agaty Herc przybliżył zebranym realizowany przez Fundację Polskiego Języka Migowego projekt tłumaczenia Biblii na Polski Język Migowy. 

Po części konferencyjnej był czas na spotkanie duszpasterskie, podczas którego rozmawiano o bieżących sprawach Duszpasterstwa Niesłyszących. Ostatnim punktem programu była Msza Święta.

Konferencja odbyła się w Ośrodku Konferencyjno-Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach we wtorek 15 listopada 2022 roku. Została zorganizowana przez Duszpasterstwo Niesłyszących w Polsce przy wsparciu Fundacji FONIS z Wrocławia.