Krajowym Duszpasterzem Niesłyszących jest od roku 2018 ks. Łukasz Pasuto – kapłan Archidiecezji Katowickiej. Aktualnie jest wikariuszem w parafii św. Krzysztofa w Tychach.

Rzymskokatolicka Parafia św. Krzysztofa
ul. Wyszyńskiego 1
43-100 Tychy

Z księdzem Łukaszem można się kontaktować mailowo: lukasz.pasuto@gmail.com lub telefonicznie (najlepiej sms) pod numerem telefonu: +48 510 611 367.


W sprawach dotyczących funkcjonowania strony internetowej www.effatha24.com można się kontaktować z ks. Tomaszem Filinowiczem – duszpasterzem niesłyszących Archidiecezji Wrocławskiej (mail: duszpasterstwo@wroclaw-effatha.pl).