Kto ma uszy, niechaj słucha!

Kto ma uszy, niechaj słucha – to słowa dzisiejszej Ewangelii. Duszpasterstwo Niesłyszących we Wrocławiu dzięki pomocy Fundacji FONIS rozpoczyna publikować niedzielne kazania. Dzięki temu Słowo Boże, będzie mogło docierać także do osób posługujących się językiem migowym.
Od dziś w każde niedzielne popołudnie na kanale Ogólnopolskiego Duszpasterstwa Niesłyszących Effatha24.com będziemy publikować kazanie ks. Tomasza Filinowicza. Mamy nadzieję, że w ten sposób Słowo Boże będzie skuteczniej docierać do tych, których uszy nie słyszą.