LITURGIA SŁOWA. ROK A

Bóg zapłać Osobom zaangażowanym przy Duszpasterstwie Osób Niesłyszących Archidiecezji Wrocławskiej za trud i poświęcenie w przygotowanie materiału filmowego.

OKRES BOŻEGO NARODZENIA

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO, rok A

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO, rok A

2 NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU, rok A

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI, rok A

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY, rok A

ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, rok A

BOŻE NARODZENIE - MSZA W DZIEŃ, rok A

BOŻE NARODZENIE - MSZA W NOCY, rok A

OKRES ADWENTU

4 Niedziela Adwentu, rok A

3 Niedziela Adwentu, rok A

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, rok A

1 Niedziela Adwentu, rok A