Liturgia Słowa (rok A) w języku migowym

Wraz z początkiem Adwentu rozpoczęliśmy w Kościele nowy rok liturgiczny. Był to rok, w którym dzięki wrocławskiemu Duszpasterstwu Niesłyszących oraz Fundacji FONIS powstał cykl nagrań czytań niedzielnych w języku migowym na rok A. Inicjatywa ta zaangażowała wiele osób, co widać na grafice obok. Serdecznie dziękujemy za Waszą pracę i zaangażowanie.

Jak mówi ks. Tomasz Filinowicz – duszpasterz niesłyszących w Archidiecezji Wrocławskiej – w czasach przed pandemią w każdy piątek spotykała się grupa wolontariuszy, aby przygotować czytania na najbliższą niedzielę. W czasach COVID-19 nagrania odbywają się po indywidualnym umówieniu z osobą migającą w studiu Fundacji FONIS. Osoby zaangażowane w tłumaczenie Liturgii Słowa, to przede wszystkim osoby młode – niesłyszące i słabosłyszące. Jest też kilka osób słyszących. Oprócz Wrocławian na filmach zobaczyć można też osoby z innych stron Polski, które gościnnie wystąpiły w nagraniach (np. z Pszczyny, Poznania).

Co tydzień filmy z nagranymi czytaniami niedzielnymi publikowane są na naszej stronie internetowej w zakładce Liturgia Słowa oraz na naszym profilu facebookowym. Pierwsze czytanie jest w polskim języku migowym, zaś psalm i drugie czytanie w systemie językowo-migowym. Wszystkie czytania są opatrzone napisami.

Tym, którzy poświęcają swój czas i umiejętności w przygotowanie filmów z Liturgią Słowa w języku migowym raz jeszcze dziękujemy. Wszystkich zaś zapraszamy do korzystania.

Twarze osób zaangażowanych w nagranie czytań niedzielnych w języku migowym
Liturgia Słowa w języku migowym