LITURGIA SŁOWA. ROK B

OKRES WIELKANOCNY

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
2 Niedziela Wielkanocna - Niedziela Miłosierdzia
3 Niedziela Wielkanocna, Rok B
4 Niedziela Wielkanocna, Rok B
5 Niedziela Wielkanocna, Rok B