LITURGIA SŁOWA. ROK B

OKRES WIELKANOCNY

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
2 Niedziela Wielkanocna - Niedziela Miłosierdzia
3 Niedziela Wielkanocna, Rok B
4 Niedziela Wielkanocna, Rok B
5 Niedziela Wielkanocna, Rok B

6 Niedziela Wielkanocna, Rok B

7 Niedziela Wielkanocna - Wniebowstąpienie Pańskie

9 Niedziela zwykła, rok B

10 Niedziela zwykła, rok B

11 Niedziela zwykła, rok B

12 Niedziela zwykła - Uroczystość Narodzin św. Jana Chrzciciela

13 Niedziela zwykła, rok B

14 Niedziela zwykła, rok B