Liturgia Słowa w języku migowym

Już drugi rok w każdą niedzielę mamy dla Was Liturgię Słowa w języku migowym. Dzięki Duszpasterstwu Niesłyszących Archidiecezji Wrocławskiej i Fundacji FONIS przed każdą niedzielą udostępniamy migane czytania. Pierwsze czytanie jest w Polskim Języku Migowym, zaś psalm i drugie czytanie w Systemie Językowo-Migowym. W minionym roku w pracę nad tłumaczeniem oraz w miganie włączyło się blisko 30 osób, za co serdecznie dziękujemy.