Liturgia Słowa – prezentujemy miganą liturgię słowa na niedziele i uroczystości. Pierwsze czytanie jest w polskim języku migowym, zaś psalm i drugie czytanie w systemie językowo-migowym. Filmy powstały we Wrocławiu. Nie są oficjalnie zatwierdzonym tłumaczeniem liturgicznym, a jedynie propozycją przekładu pomocną być może dla osób przygotowujących Msze Święte dla niesłyszących. Za ich przygotowanie dziękujemy Fundacji FONIS oraz wrocławskiemu Duszpasterstwu Niesłyszących.

Liturgia Słowa rok A

Liturgia Słowa rok B

Liturgia Słowa rok C