Migający diakon we Wrocławiu

Dziś we wrocławskiej archikatedrze świętego Jana Chrzciciela odbyły się święcenia diakonatu. Wśród 9 kleryków, którzy przyjęli pierwsze święcenia z rąk arcybiskupa Józefa Kupnego jest Wojciech Porzuczek, który od dwóch lat uczestniczy w życiu Duszpasterstwa Niesłyszących we Wrocławiu.

Trwająca epidemia sprawiła, że przez ostatni rok rzadziej przychodził na Msze do kościoła NMP na Piasku. Nie zaprzestał jednak nauki języka migowego. Spotykał się z ks. Tomaszem, a także niesłyszącymi i słabosłyszącymi, by doskonalić swój migowy.

Księdzu Diakonowi składamy najlepsze życzenia. Mamy nadzieję, że wrocławski świat ciszy będzie miał pożytek z posługi diakona, a w przyszłości kapłana.