Migane kazanie na I niedzielę adwentu

O tym, co to jest Adwent oraz jak dobrze go przeżyć mówił w niedzielnym kazaniu diakon Wojciech Porzuczek, który ma praktykę duszpasterską w Duszpasterstwie Niesłyszących we Wrocławiu. Kaznodzieja wskazał na ważną rolę Pisma Świętego i zachęcił do jego czytania i rozważania w poszczególne dni adwentowego czuwania. Mówił również o potrzebie czystego serca, czyli unikania grzechu i praktyce częstej spowiedzi, tak, by zawsze być gotowym na przyjście Pana.

Zachęcamy do oglądania kazania:

 

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce