Niedziela Palmowa w Duszpasterstwie Niesłyszących

Dzisiejsza niedziela nazywana jest Niedzielą Palmową albo też Niedzielą Męki Pańskiej. Na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy w kościołach dziś święci się palmy. Także w różnych miastach Polski niesłyszący i słabosłyszący spotkali się na modlitwie.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce