Niedziela radości w tarnowskim duszpasterstwie

W trzecią niedzielę Adwentu zwaną też niedzielą radości w Duszpasterstwie Niesłyszących w Tarnowie odbyła się spowiedź i Msza święta dla Głuchych z okręgu tarnowskiego. Po wspólnej modlitwie uczestnicy spotkali się w klubie PZG w Tarnowie. Tam był czas na połamanie się opłatkiem, życzenia i wspólne spotkanie przy stole, czyli okazja do integracji. Niech Bóg będzie uwielbiony za ten piękny dzień.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce