Niesłyszący pielgrzymowali do Charbielina

8 października odbyła się pielgrzymka Niesłyszących z poznańskiego Duszpasterstwa do Sanktuarium Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Charbielinie. Najpierw Pielgrzymi zwiedzili kościół św. Jakuba w Dłużynie, tam odmawiając różaniec prowadzony przez ministrantów. Następnie udali się do Sanktuarium w Charbielinie. Aby tam dotrzeć przeszli pieszo odległość 2 km piękną leśną drogą.
Na miejscu grupę przywitał Proboszcz parafii w Dłużynie i Kustosz Sanktuarium Matki Bożej – ks. Wojciech Rzeźnik, który przybliżył zebranym historię i znaczenie miejsca, do którego dotarli, a które dla wielu dotąd było nie znane. Ksiądz Wojciech przewodniczył Mszy Świętej tłumaczonej na język migowy. Zanim jednak rozpoczęła się Msza Święta siostra Oliwia wygłosiła konferencję na temat zawierzenia Matce Bożej.
Po Eucharystii było ognisko z kiełbaskami i dyskoteka, która dała wiele radości biorącym w niej udział. Cześć uczestników udała się do pobliskiego lasu na grzyby.