Nowy Duszpasterz Niesłyszących w Polsce

W poniedziałek 6 czerwca 2022 roku odbyło się 392. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski. Wybrany został również nowy Duszpasterz Niesłyszących w Polsce. Ks. Tomasz Filinowicz z Wrocławia zastąpi ks. Łukasza Pasuto – dotychczasowego krajowego duszpasterz.

– To wyróżnienie nie tylko dla mnie, ale dla całej wspólnoty wrocławskiego Duszpasterstwa Niesłyszących – mówi wybrany na pięcioletnią kadencję kapłan – Mam nadzieję, że jak dotychczas zawsze mogłem liczyć na pomoc niesłyszących i słabosłyszących w pełnieniu swoich zadań we wrocławskim duszpasterstwie, tak będę na tę pomoc mógł liczyć również jako ogólnopolski duszpasterz niesłyszących.

Księdzu Tomaszowi życzymy Bożego prowadzenia i opieki św. Filipa Smaldone.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce