Nowy referent Duszpasterstwa Niesłyszących w Płocku

23 marca 2021 roku nastąpiła zmiana na stanowisku diecezjalnego referenta głuchoniemych i słabosłyszących w diecezji płockiej. Zgodnie z decyzją biskupa Piotra Libery miejsce ks. Pawła Biedrzyckiego zajął ks. Bogdan Kołodziejski – wikariusz parafii świętego Jana Pawła II w Pułtusku.

Ustępującemu ks. Pawłowi dziękujemy za lata pracy na rzecz niesłyszących, zaś nowemu duszpasterzowi gratulujemy i życzymy światła Ducha Świętego w umiejętnym docieraniu do świata ciszy.