O głuchych i języku migowym w portalu 2ryby.pl

Portal 2ryby.pl to portal związany z wrocławskim duszpasterstwem akademickim „Maciejówka”. W miniony piątek portal zaprosił swoich odbiorców do obejrzenia rozmowy, jaką redaktor Monika Górska przeprowadziła z niesłyszącą Marią Gasiewicz oraz z ks. Tomaszem Filinowiczem – wrocławskim duszpasterzem osób niesłyszących i słabosłyszących.

Zapraszamy do oglądania (film z napisami):

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce