Parafia nie może być ideałem

Parafia nie może być ideałem – tak zatytułowany artykuł ukazał się w jednym z październikowych numerów Gościa Niedzielnego. Piszemy o tym na naszej stronie, bowiem artykuł jest wywiadem z ks. Wiesławem Kamińskim, który od wielu lat jest duszpasterzem niesłyszących w Łodzi. W rozmowie z Bogumiłem Łozińskim kapłan opowiada o swoim doświadczeniu dotyczącym duszpasterskiej pracy. Warto dodać, że ks. Kamiński jest nie tylko duszpasterzem niesłyszących, ale również proboszczem jednej z łódzkich parafii. Ponadto od kilku lat pełni funkcję dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Archidiecezji Łódzkiej.

Wywiad zatytułowany „Parafia nie może być ideałem” ukazał się 15 października 2020 roku. Pełna treść dostępna jest na stronie Gościa Niedzielnego (kliknij tutaj). W rozmowie ksiądz Kamiński mówi między innymi o wpływie epidemii na życie duszpasterskie oraz o tym jak trudna jest ewangelizacja (nie tylko) w czasie COVID-19. Podkreśla także rolę osób świeckich w Kościele oraz wartość tak zwanej prozy życia, która może pomóc innym w odnalezieniu drogi do Chrystusa.

Ksiądz Wiesław Kamiński, urodzony 15 maja 1971 w Zduńskiej Woli. Wychował się we wsi Zapolice parafia Strońsko. Tam też skończył szkołę podstawową. Po skończeniu szkoły średniej w Zduńskiej Woli wstąpił do Wyższego Seminarium w Łodzi. Święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 1996 roku. Po święceniach pierwszą placówka jego była parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi. Tam też rozpoczął prace w SOSW dla dzieci głuchych przy ul. Krzewickiego 20, a następnie w SOSW przy ul. Siedleckiej 7/21. Kolejne parafie to: parafia Św. Rafała Kalinowskiego i Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi. Jest diecezjalnym duszpasterzem głuchych, prowadzi charytatywnie Stowarzyszenie Niepełnosprawni Sprawni. Pracuje w Instytucie teologicznym i Wyższym Seminarium Duchownym. Współpracuje z Polskim Związkiem Głuchych i Stowarzyszeniem Słysze Serce.

 

www.effatha24.com – Bieżące informacje z Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce