Pielgrzymka Głuchych do Kałkowa

W sobotę 1 lipca 2023 roku odbyła się doroczna pielgrzymka środowiska osób niesłyszących i słabosłyszących do Kałkowa, do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski. Tradycję pielgrzymowania przed laty rozpoczął śp. ks. Czesław Wala. W pierwszą sobotę lipca Głusi z różnych stron Polski przybyli, by uczestniczyć we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Damian Migacz z diecezji tarnowskiej. Po Mszy św. odbyła się też modlitwa przy grobie ks. inf. Czesława Wali, przy figurze Chrystusa Króla oraz w kaplicy Głuchych na Golgocie.

Organizatorem pielgrzymki było Apostolstwo Głuchych z Kałkowa.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce