Pielgrzymka Głuchych na Górę Świętej Anny 2023

W sobotę 5 sierpnia 2023 roku na Górze Świętej Anny pod przewodnictwem biskupa Jana Kopca modlili się niesłyszący i słabosłyszący (nie tylko) z diecezji opolskiej. Pielgrzymi tłumnie wypełnili świątynię. Wielu skorzystało z sakramentu spowiedzi świętej. Mszy Świętej przewodniczył – już po raz 24 – biskup Jan Kopiec, emerytowany hierarcha diecezji gliwickiej. Witając zebranych przypomniał, że są ważną częścią Kościoła Powszechnego i podziękował kapłanom i wszystkim angażującym się w pracę duszpasterską wśród Głuchych.

Kazanie wygłosił ks. Tomasz Filinowicz – krajowy Duszpasterz Niesłyszących. Nawiązując do postaci św. Jana Chrzciciela i do znaków ikonicznych w języku migowym (znaki naśladujące rzeczywistość) zachęcał zebranych, aby inni patrząc na ich życie mogli bez wahania odczytać prawdę o przynależności do Chrystusa.

Po Mszy Świętej błogosławieństwa prymicyjnego udzielił niesłyszący ks. Paweł Kasprzak z diecezji katowickiej. On też podzielił się swoim świadectwem podczas poobiedniego spotkania w Domu Pielgrzyma.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce