Pomagają niesłyszącym uchodźcom z Ukrainy

Także Duszpasterstwo Niesłyszących w Polsce zaangażowało się w organizowanie pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Okazuje się, że wśród przybywających do Polski uchodźców jest też sporo osób niesłyszących. To właśnie przede wszystkim o nich staramy się zatroszczyć.

W Duszpasterstwie Niesłyszących Archidiecezji Poznańskiej gościli wczoraj niesłyszący z Ukrainy, którzy przybyli do Poznania. To dwie rodziny z dziećmi z Winnicy i Białej Cerkwi. Organizacje działające w Wielkopolsce zjednoczyły się, by pomagać uchodźcom. TON, PZG, TPG, przedstawiciele szkoły OSW i Duszpasterstwo są w stałym kontakcie. Przekazują sobie informacji potrzebne do pomocy niesłyszącym z Ukrainy. Głusi z Duszpasterstwa przygotowali dary dla gości i mimo odmienności języków nawiązali szybko kontakt.
Także Duszpasterstwo Głuchoniemych i Niewidomych Archidiecezji Wrocławskiej włączyło się w pomoc. W ostatnią niedzielę lutego na apel Caritas Polska udało się zebrać ponad 1600zł. Ponadto wrocławskie duszpasterstwo wraz z Fundacją FONIS zaopiekowało się dziesięcioma osobami, które uciekły przed wojną z Ukrainy. Opieka polega zarówno na znalezieniu mieszkania, nakarmieniu, dostarczeniu ubrań i innych rzeczy koniecznych do codziennego funkcjonowania. Wrocławscy niesłyszący i ludzie zaprzyjaźnieni ze środowiskiem wykazali się w tutaj dużą hojnością.