Procesja Eucharystyczna w poznańskim duszpasterstwie

W niedzielę po uroczystości Bożego Ciała, czyli 19 czerwca 2022 roku, odbyła się tradycyjna doroczna procesja eucharystyczna w Duszpasterstwie Niesłyszących w Poznaniu. Na zakończenie Mszy Świętej ks. Marcin Płóciennik udał się z Najświętszym Sakramentem do ołtarza polowego przygotowanego przez młodzież niesłyszącą.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce