Prymicje migającego księdza w Piekoszowie

W minioną niedzielę odbyła się Msza Święta prymicyjna ks. Wojciecha Porzuczka. Ks. Wojciech przyjął święcenia w katedrze wrocławskiej w sobotę 28 maja. Również we Wrocławiu, w tamtejszym duszpasterstwie niesłyszących odbywał swoją praktykę diakońską. Mszę prymicyjną natomiast odprawiał w swojej rodzinnej parafii, czyli w Piekoszowie w ziemi świętokrzyskiej.

W najbliższy piątek o godzinie 18.00 kapłan odprawi Mszę prymicyjną we wrocławskim Duszpasterstwie Niesłyszących.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce