Rozpoczynamy kurs PJM A1 – profil katechetyczny

W poniedziałek 26 czerwca 2023 roku do Wrocławia przyjechała grupa osób chcących uczyć się języka migowego. 13 osób z różnych stron Polski przez kolejnych 10 dni w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym będzie poznawać podstawy PJM. Są wśród nich kapłani, klerycy, siostry zakonne i osoby świeckie. Program obejmuje 90 godzin: 64 godziny wykładowe i 26 godzin praktycznych (codzienna Msza Święta w języku migowym, spotkanie z członkami Duszpasterstwa Niesłyszących we Wrocławiu, konsultacje). Zajęcia poprowadzi ks. Tomasz Filinowicz – ogólnopolski Duszpasterz Niesłyszących oraz niesłysząca Alicja Zawada z Fundacji FONIS we Wrocławiu.

Wszystkim Kursantom życzymy owocnej nauki i mamy nadzieję, że niesłyszący i słabosłyszący będą mogli wkrótce korzystać z Waszego migania:)

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce