Śladami kardynała Wyszyńskiego i matki Czackiej

W ostatnim tygodniu lipca grupa niesłyszących i słabosłyszących z Wrocławia uczestniczyła w pielgrzymce śladami kardynała Wyszyńskiego i matki Czackiej, która przebiegała pod hasłem “Błogosławieni, czyli szczęśliwi”.

Poniżej przytaczamy relację z pielgrzymki, przygotowaną przez Fundację FONIS, która była organizatorem pielgrzymki:

Przez 6 dni podążaliśmy śladami matki Czackiej i kardynała Wyszyńskiego. Zatrzymaliśmy się w Dobrym Miejscu na skraju Lasu Bielańskiego w Warszawie. Stamtąd każdego dnia wyruszaliśmy w innym kierunku. I tak odwiedziliśmy najpierw Zuzelę – miejsce narodzin Stefana Wyszyńskiego, a w niej Muzeum Lat Dziecięcych kardynała. Następnie nasz pielgrzymi szlak zaprowadził nas do Rywałdu – miejsca pierwszego uwięzienia prymasa w 1953 roku. W kolejnym dniu wyruszyliśmy do Lasek – czyli ośrodka, któremu początek dała Elżbieta Róża Czacka, a w którym w latach wojennych służył ksiądz Wyszyński. Ostatni dzień był okazją do odwiedzenia archikatedry warszawskiej z grobem Prymasa Tysiąclecia. W czasie wolnym każdy wyruszył w innym kierunku. I tak niektórzy odwiedzili Niewidzialną Wystawę, inni warszawską starówkę, jeszcze inni Instytut Głuchoniemych na placu Trzech Krzyży. Zwieńczeniem była wizyta w Świątyni Bożej Opatrzności, gdzie też zwiedzaliśmy Muzeum Mt 5,14 poświęcone Janowi Pawłowi II i kardynałowi Wyszyńskiemu.

Każdego dnia uczestnicy otrzymywali garść informacji związanych z życiem i działalnością matki Czackiej i kardynała Wyszyńskiego. Każdego dnia również była okazja do udziału we Mszy Świętej. W kazaniach w języku migowym naprzemiennie ks. Tomasz Filinowicz i diakon Wojciech Porzuczek starali się wskazać, jak kroczyć drogą świętości w codziennym życiu.