Spotkanie w Duszpasterstwie Niesłyszących w Ełku

Tegoroczny Dzień Głuchych i języka migowego świętowali także niesłyszący w Ełku. Podczas Mszy Świętej w niedzielę 18 września dziękowali Panu Jezusowi za komunikację pozawerbalną. Po wspólnej modlitwie odwiedzili Ełckie Muzeum Historyczne. Wystawa „Ełczanie w PRL-u” pozwoliła się cofnąć do lat 1970-1990. Wśród wystawowych eksponatów największe wrażenie robiły parowozy zabytkowej kolejki wąskotorowej.

W niedzielę 16 października, czyli w dniu upamiętniającym wybór Polaka na papieża odbyło się kolejne spotkanie niesłyszących diecezji ełckiej. Rozpoczęło się ono od Mszy Świętej w kaplicy seminaryjnej odprawionej przez ks. Artura Hałuchę. Kapłan przypomniał uczestnikom, że Karol Wojtyła żywo interesował się środowiskiem osób niesłyszących. 7 listopada 1958 roku w kaplicy w Pędzichowie (Kraków) udzielił swojego pierwszego bierzmowania dzieciom głuchym. Ponadto pod koniec życia sam nosił aparat słuchowy, dzięki czemu mógł lepiej rozumieć świat ciszy. Modlitwa była okazją, aby polecać Bogu wszystkie osoby z problemami słuchu przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II. Po Mszy Świętej Ełczanie udali się na plac św. Jana Pawła II, który upamiętnia pielgrzymkę Świętego Papieża do Ełku z 8 czerwca 1999 roku.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce