Symbolika elementów naturalnych

Liturgia Mszy Świętej jest połączeniem słów i znaków. W czasie Eucharystii występuje więc bogactwo symboli. Część z nich to elementy naturalne, występujące w przyrodzie, które w podczas liturgii otrzymują nowe znaczenie. Dziś w kazaniu w języku migowym wygłoszonym w Duszpasterstwie Niesłyszących we Wrocławiu kapłan wyjaśnił znaczenie ognia/światła, wody oraz kadzidła.

Ogień jest symbolem obecności Boga. Przykładem tego jest biblijny opis spotkania Mojżesza z Bogiem, który obecny jest w gorejącym krzewie oraz biblijny opis Bożego towarzyszenia Izraelitom zmierzającym ku ziemi Kanaan w symbolu słupa ognia. W Nowym Testamencie, w dniu Zesłania Ducha Świętego nad każdym apostołem pojawił się płomyk ognia, który symbolizował otrzymanie Ducha Świętego. Dlatego w kościołach pali się wieczna lampka, by wskazać na obecność Boga pośród swojego ludu. Dlatego również w czasie Mszy używa się świec.

Drugim naturalnym elementem używanym w liturgii jest woda. Używana do tego, by podtrzymywać życie oraz do tego, aby oczyszczać. Kapłan dolewa kilka kropel wody do wina, które będzie ofiarowane. Ponadto wodą kapłan obmywa kielich po Komunii. Woda, będąca symbolem oczyszczenia, służy też obmyciu rąk kapłana u początku Liturgii Eucharystycznej i czynieniu znaku krzyża przez wiernych przychodzących do kościoła.

Kadzidło, zgodnie ze słowami psalmu wznosi się ku niebu i jest symbolem naszej modlitwy, która płynie do Boga. Poprzez okadzenie – ołtarza, księgi Ewangelii, kapłana czy też ludu wiernego – oddaje się szacunek Chrystusowi, który obecny jest na ołtarzu, w Słowie Bożym, w osobie kapłana i we wspólnocie Ludu Bożego.

To kolejne już kazanie w serii kazań katechetycznych o tematyce liturgicznej. Okazją ku zgłębianiu tej tematyki jest program duszpasterski Kościoła w Polsce „Eucharystia daje życie”. Więcej kazań znajdziecie w zakładce KAZANIA W JĘZYKU MIGOWYM.