Wspólnota AA dla g/Głuchych i Słabosłyszących

Przekazujemy informację od wspólnoty Anonimowych Alkoholików, która skierowana jest do osób g/Głuchych i słabosłyszących, poszukujących pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu. Anonimowi Alkoholicy oferują spotkania online w każdą niedzielę o godzinie 19....