Pójdźcie za mną

Czytając dzisiejszą Ewangelię (Mk 1, 14-20), w której Jezus powołuje Szymona i Andrzeja oraz Jakuba i Jana, można mieć wrażenie, że pójście za Chrystusem to prosta sprawa. Tak prosta jak dojenie krów czy tynkowanie. Gdy się stoi z boku wygląda …