Wspólnota AA dla g/Głuchych i Słabosłyszących

Przekazujemy informację od wspólnoty Anonimowych Alkoholików, która skierowana jest do osób g/Głuchych i słabosłyszących, poszukujących pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu. Anonimowi Alkoholicy oferują spotkania online w każdą niedzielę o godzinie 19....

Akolita Paweł Kasprzak

Akolita Paweł Kasprzak. W Wyższym Seminarium Duchownym w Katowicach przygotowuje się do kapłaństwa słabosłyszący kleryk Paweł Kasprzak. W minioną sobotę, tj. 15 grudnia 2018 roku, przyjął on posługę akolitatu z rąk Jego Ekscelencji biskupa Grzegorza Olszowskiego....