Niedziela Palmowa u niesłyszących

Dziś Niedziela Palmowa, zwana też Niedzielą Męki Pańskiej. W kościołach święcone są palmy na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy i czytany jest opis Męki Pana Jezusa. W ten sposób rozpoczynamy Wielki Tydzień, który zakończy się Niedzielą Zmartwychwstania. Świętowanie...

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku hasłem przewodnim są słowa z Ewangelii św. Jana: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” (J 15, 5-9). Wśród wielu wydarzeń o charakterze ekumenicznym jest też nabożeństwo z tłumaczeniem...