Triduum Paschalne w Duszpasterstwie Niesłyszących

Wrocławskie Duszpasterstwo Niesłyszących przeżywało święte Triduum Paschalne na wspólnej modlitwie w języku migowym. W przygotowanie świątecznego wystroju oraz liturgii Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej Wielkiej Nocy włączyli się również głusi uchodźcy z Ukrainy, którzy we Wrocławiu znaleźli schronienie.

Ks. Tomasz Filinowicz – wrocławski duszpasterz podczas Triduum Paschalnego przypomniał, że Jezus Chrystus jest Kapłanem i Ofiarą. Jego śmierć na krzyżu w żydowskie święto Paschy była śmiercią prawdziwego Baranka, który zgładził grzechy świata. My zaś przez chrzest jesteśmy zanurzeni w śmierć Jezusa i mamy ufność, że razem z Nim zmartwychwstaniemy.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce