Wrocławsko-ełckie spotkanie niesłyszących

W poniedziałek 4 lipca 2022 roku spotkali się niesłyszący z dwóch krańców Polski. Do przebywającej na wypoczynku wakacyjnym w pokamedulskim klasztorze w Wigrach grupy z wrocławskiego duszpasterstwa dołączyli niesłyszący z Suwałk, Ełku i Olecka wraz ze swoim duszpasterzem – ks. Arturem Hałuchą. Spotkanie było okazją nie tylko do wspólnego ogniska, ale również do wspólnych rozmów i zabawy.


Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce